Aktualności

Nowa dyrektywa PED

25 czerwca 2016

NOWA DYREKTYWA PED
Urządzenia Szwajcarskiej firma WEKA spełniają wymogi nowej dyrektywy 2014/68/EU i będą nosiły wymagane oznaczenia.

Nie dokonano zmian technicznych w produkowanych urządzeniach. 
Zmienia ulega numer dyrektywy z 97/23/EC na 2014/68/EU
Art. 3.3 w nowej dyrektywie posiada numer 4.3

W okresie przejściowym do 19 lipca certyfikat zgodności będzie odwoływał sie zarówno do starej dyrektywy jak i nowej w celu uniknięcia nieporozumień

              

32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy