Ciśnienie cząstkowe - cz. 1

DLACZEGO TEMPERATURA NIE ROŚNIE:

Czy miałeś do czynienia z sytuacją gdy temperatura nie osiągnęła zakładanej wartości mimo, że manometr pokazywał iż ciśnienie w przestrzeni wymiennika osiągnęło zadana wartość ? W takich przypadkach możliwe, że ciśnienie pary w przestrzeni wymiany ciepła spadło. Zjawisko to wyjaśnimy w niniejszym artykule na podstawie prawa ciśnień cząstkowych.

PRAWO CIŚNIEŃ CZĄSTKOWYCH DALTONA

Prawo ciśnień cząstkowych Daltona:

Jeżeli zmieszamy różne gazy , to ciśnienie mieszaniny będzie sumą ciśnień
cząstkowych poszczególnych gazów.
Pcałkowite = P1 + P2 + ... + Pn


Prawo te pełni ważną rolę w zjawisku zapowietrzania urządzeń wymiennikowych. W tych urządzeniach zanim para dopłynie do przestrzenie wymiany ciepła znajduje się tam powietrze. Gdy para zaczyna dopływać , jeżeli powietrze nie zostanie usunięte z przestrzeni wymiennika, będzie występowała tam mieszanina pary i powietrza. Jeżeli będziemy chcieli zmierzyć ciśnienie pary to będzie to ciśnienie mieszaniny pary i powietrza. Jeżeli zastosujemy prawo Daltona to zauważymy że :

 

P całkowite = P pary wodnej + P powietrzaCzyli w naszym przypadku ciśnienie pary jest niższe od ciśnienia mieszaniny.

Wskazanie manometru dla mieszaniny może sugerować temperaturę, która będzie odpowiadała ciśnieniu nasycenia pary , ale rzeczywiste ciśnienie pary jest niższe i temperatura nie osiągnie spodziewanej wartości. Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, że mamy do czynienia z mieszaniną gazów, dla danego ciśnienia nie osiągniemy danej temperatury. Dodatkowo wiadomo, że powietrze jest wykorzystywane jako izolator ciepła, z powodu bardzo słabych własności przewodzenia ciepłą możemy powiedzieć, że prawidłowe odpowietrzenie przestrzeni wymiany ciepła jest pierwszym krokiem do efektywnego wykorzystania pary wodnej i uzyskania dobrej wymiany ciepła.

 


Więcej informacji znajdziesz na stronach:
http://en.wikipedia.org/wiki/Daltons_law
http://members.aol.com/profchm/dalton.html

 

 

32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy