Ogrzewanie parą

Para jest szeroko stosowana jako źródło ciepła ?

W coraz większej ilości gospodarstw domowych można znaleźć piekarniki, które wykorzystuję parę do grzania. Jest to nowy zwrot w stronę tradycyjnego wykorzystania pary do gotowania znanego jako "parowanie" i jest coraz bardziej popularne.

Zarówno piekarniki na parę oraz urządzenia do gotowania na parze są przykładami bezpośredniego ogrzewania w którym para ma bezpośredni kontakt z ogrzewanym czynnikiem. Ten sam sposób ogrzewania ale na znacznie większa skale stosowany jest w przemyśle w takich procesach jak : sterylizacja , sanitaryzacja , wulkanizacja, itp.

W przemyśle znacznie większe zastosowanie znalazł inny sposób ogrzewania który nazywamy pośrednim

Co to jest pośredni proces ogrzewania ?

Pośrednia metoda wymiany ciepła oznacza wykorzystanie urządzenia wymiany ciepła .zwanego "wymiennikiem ciepła"

Para styka się z powierzchnią ogrzewalną wymiennika ciepła i ciepło w niej zawarte jest oddawane do czynnika, który znajduje się z drugiej strony powierzchni wymiany ciepła. Dzięki temu para oddaje swoje ciepło nie mając bezpośredniego kontaktu z czynnikiem ogrzewanym. Typowymi przykładami urządzeń wymiany ciepła są : kadzie warzelne , płytowe wymiennik ciepła , wymienniki z wężownicą itp.


W pośrednich metodach wymiany ciepła, czynnikiem grzewczym nie tylko jest para, ale również inne media grzewcze takie jak woda czy olej.

Zalety wykorzystania pary jako czynnika grzewczego.

Czym różni się zastosowanie pary jako czynnika grzewczego w stosunku do wody czy oleju ?

Ogrzewania parą wodną

Para jest dostarczana w postaci gazowej do wymiennika ciepła , wewnatrz którego następuje jej skroplenie (para zmienia się w kondensat) i następnie jest odprowadzana na zewnątrz.

Heating with Steam

 

 

Wymiana ciepła występuje poprzez kondensację , para oddając ciepło skrapla się

Heating with Steam

Ogrzewanie wodą lub olejem.

Woda lub olej o wysokiej temperaturze dopływają do wymiennika i opuszczają go gdy oddają cześć zawartego w nich ciepła i spadnie ich temperatura.


Heating with Steam

Wymiana ciepła występuje poprzez obniżenie temperatury czynnika grzewczego
Heating with Steam

 


Innymi słowy w przeciwieństwie do wody lub oleju, które obniżają swoją temperaturę podczas wymiany ciepła , para wodna oddając ciepło zmienia swój stan skupienia z gazowego na ciekły.

Wymiana ciepła wykorzystująca kondensację czynnika grzewczego zapewnia znacznie większy strumień ciepła przekazywanego w trakcie wymiany ciepła.

  • Jeżeli mamy taką samą powierzchnię wymiany ciepła w przypadku zastosowania pary czas ogrzewania może być znaczenie skrócony.

  • Jeżeli projektujemy wymiennik to w przypadku wykorzystania pary jako źródła ciepła powierzchnia wymiany ciepła (wielkość wymiennika) może być znacznie mniejsza.

Z tych powodów para stała się jednym z podstawowych źródeł ciepła w zastosowaniach przemysłowych.