Wymiennik wykraplający

Straty pary i ich eliminacja za pomocą wymienników wykraplających

Starty pary wydobywającej się z rozprężaczu , zbiorników kondensatu mogą pochodzić nie tylko
ze strat świeżej pary (np z nieszczelnych odwadniaczy) ale również z rozprężającego sie kondensatu w postaci pary wtórnej.

Recovering Steam Clouds and Waste Heat

Istnieją różne sposoby w celu wyeliminowania bądź minimalizowania strat pary ale jednym z nich jest zastosowanie wymienników skraplających. Podgrzewając wodę lub inny czynnik możemy doprowadzić do całkowitego wykroplenia wydmuchów pary dzięki czemu eliminujemy jej straty , a nakłady inwestycyjne związane z układem do wykraplania zwracają się w krótkim okresie. Wymienniki wykraplające nie zmieniają charakteru pracy instalacji tzn. układ pozostaje otwarty bez przeciwciśnienia.

 

Specjalna konstrukcja wymiennika powoduje brak powstawania przeciwciśnienia , a wykroplona para wraca w postaci kondensatu do zbiornika .

Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem prosimy o kontakt : info@stim.bytom.pl , tel.  +604433385