Zawory zwrotne: instalacja i korzyści stosowania

Czy konieczny jest montaż zaworu zwrotnego na wylocie odwadniacza ?


Zawór zwrotny jest zaworem, który pozwala na przepływ czynnika w jednym kierunku automatycznie blokując przepływ w kierunku przeciwnym. Zawory zwrotne są szeroko stosowane w wielu instalacjach , ale my skoncentrujemy się na zagadnieniu montażu zaworów zwrotnych po stronie wyjściowej z odwadniacza. Często pada pytanie czy istnieje taka konieczność :
  • Czy zawsze musimy stosować zawór zwrotny na wylocie z odwadniacza?
  • Czy jego montaż zapobiega powstawaniu uderzeń wodnych.?

Zastanówmy się nad tymi pytaniami.

Gdy wylot odwadniacza jest podłączony do rury zbiorczej , istnieje zagrożenie przepływem zwrotnym pochodzącym od innych odwadniaczy podłączonych do tej samej rury. W tym przypadku montaż zaworu zwrotnego jest konieczny. Z drugiej strony, gdy rura wylotowa z odwadniacza nie jest podłączona do żadnego innego rurociągu i nie ma zagrożenia przepływem zwrotnym instalacja zaworu zwrotnego nie jest konieczna.

Pojedyncza rura wylotowa
Jeżeli rura wylotowa z odwadniacza nie jest podłączona do żadnej innej, i kondensat jest odprowadzany do atmosfery nie ma konieczności montażu zaworu zwrotnego.
Jednak jeżeli wylot jest pod lusterm kondensatu zawór zwrotny jest zalecany.
Wspólny kolektor kondensatu
Jeżeli rura wylotowa z odwadniacza jest podłączona do wspólnego kolektora , kondensat z innych odwadniaczy może wpłynąć do urządzenia , które nie pracuje chyba że jest zainstalowany zawór zwrotny.
Check Valve Installation and Benefits

Jeżeli zamontujemy zawór zwrotny to nawet w przypadku gdy dane urządzenie jest wyłączone kondensat nie będzie się cofał ze wspólnego kolektora , gdyż zablokuje to zawór zwrotny.

Check Valve Installation and Benefits

Czy zastosowanie zaworów zwrotnych zapobiega uderzeniom wodnym ?


Istnieją rożne mechanizmy powstawania uderzeń wodnych , ale w przypadku pionowych linii kondensatu ich główna przyczyną jest kondensat opadający na dół w przypadku nagłych zmian warunków przepływu. W tym przypadku instalacja zaworów zwrotnych jest bardzo efektywna w przeciwdziałaniu ich występowaniu. W przypadku uderzeń wodnych związanych w kondensacją pary w kondensacie zastosowanie zaworów zwrotnych nie ma wpływu na ich powstawanie ,dlatego w tych przypadkach nie jest konieczne ich stosowanie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę , mimo że nie jest to związane z uderzeniami wodnymi na stosowanie zaworów zwrotnych podczas łączenia rur o różnych ciśnieniach. Montaż zaworu zwrotnego na linii kondensatu o niższym ciśnieniu nie spowoduje że kondensat będzie odprowadzany , a jeżeli różnica ciśnień kondensatów jest niewielka jego montaż może eliminować możliwość odprowadzania kondensatu, gdyż wprowadza on dodatkowy spadek ciśnienie który w tych wypadkach musi być wzięty pod uwagę.

Uderzenia wodne spowodowane kondensacją pary wtórnej
Gdy kondensat o wysokim ciśnieniu jest odprowadzany do kolektora w którym znajduje się przechłodzony kondensat o niskim ciśnieniu powstaje para wtórna. Jeżeli para wtórna nagle się skondensuje mogą powstać lokalne uderzenia wodne. Montaż zaworów zwrotnych nie eliminuje tego zjawiska.


Uderzenia wodne spowodowane zwrotnym przepływem w pionowych rurociągach kondensatu gdy wystęują długie odcinki poziome za istniejącym zaworem zwrotnym


Check Valve Installation and Benefits

Ten rodzaj uderzeń wodny może być wyeliminowany przez montaż zaworu zwrotnego na początku pionowego rurociągu kondensatu.
 

Check Valve Installation and Benefits

Dodatkowe informacje.

Zawory zwrotne mogą zapobiegać uderzeniom wodnym w rurociągach przesyłowych kondensatu gdy łączą się np zimne kondensaty z gorącymi
 

Check Valve Installation and Benefits

Para wtórna w rurociągu kondensatu możę cofać sie do rurociągu z przechłodzonym kondensatem tworząc uderzenia wodne

Check Valve Installation and Benefits

Zastosowanie zaworu zwrotnego eliminuje ten problem

Check Valve Installation and Benefits

Ważne, aby zastosować zawór o odpowiedniej konstrukcji gdyż np zawory typu "swing" nie są odpowiednie dla takich zastosowań.