Zawory zwrotne: instalacja i korzyści stosowania

Czy konieczny jest montaż zaworu zwrotnego na wylocie odwadniacza ?


Zawór zwrotny jest zaworem, który pozwala na przepływ czynnika w jednym kierunku automatycznie blokując przepływ w kierunku przeciwnym. Zawory zwrotne są szeroko stosowane w wielu instalacjach , ale my skoncentrujemy się na zagadnieniu montażu zaworów zwrotnych po stronie wyjściowej z odwadniacza. Często pada pytanie czy istnieje taka konieczność :
  • Czy zawsze musimy stosować zawór zwrotny na wylocie z odwadniacza?
  • Czy jego montaż zapobiega powstawaniu uderzeń wodnych.?
Zastanówmy się nad tymi pytaniami.

Gdy wylot odwadniacza jest podłączony do rury zbiorczej , istnieje zagrożenie przepływem zwrotnym pochodzącym od innych odwadniaczy podłączonych do tej samej rury. W tym przypadku montaż zaworu zwrotnego jest konieczny. Z drugiej strony, gdy rura wylotowa z odwadniacza nie jest podłączona do żadnego innego rurociągu i nie ma zagrożenia przepływem zwrotnym instalacja zaworu zwrotnego nie jest konieczna.

Pojedyncza rura wylotowa
Jeżeli rura wylotowa z odwadniacza nie jest podłączona do żadnej innej, i kondensat jest odprowadzany do atmosfery nie ma konieczności montażu zaworu zwrotnegoWspólny kolektor kondensatu
Jeżeli rura wylotowa z odwadniacza jest podłączona do wspólnego kolektora , kondensat z innych odwadniaczy może wpłynąć do urządzenia , które nie pracuje chyba że jest zainstalowany zawór zwrotny.Jeżeli zamontujemy zawór zwrotny to nawet w przypadku gdy dane urządzenie jest wyłączone kondensat nie będzie się cofał ze wspólnego kolektora , gdyż zablokuje to zawór zwrotny.


 

Czy zastosowanie zaworów zwrotnych zapobiega uderzeniom wodnym ?


Istnieją rożne mechanizmy powstawania uderzeń wodnych , ale w przypadku pionowych linii kondensatu ich główna przyczyną jest kondensat opadający na dół w przypadku nagłych zmian warunków przepływu. W tym przypadku instalacja zaworów zwrotnych jest bardzo efektywna w przeciwdziałaniu ich występowaniu. W przypadku uderzeń wodnych związanych w kondensacją pary w kondensacie zastosowanie zaworów zwrotnych nie ma wpływu na ich powstawanie ,dlatego w tych przypadkach nie jest konieczne ich stosowanie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę , mimo że nie jest to związane z uderzeniami wodnymi na stosowanie zaworów zwrotnych podczas łączenia rur o różnych ciśnieniach. Montaż zaworu zwrotnego na linii kondensatu o niższym ciśnieniu nie spowoduje że kondensat będzie odprowadzany , a jeżeli różnica ciśnień kondensatów jest niewielka jego montaż może eliminować możliwość odprowadzania kondensatu, gdyż wprowadza on dodatkowy spadek ciśnienie który w tych wypadkach musi być wzięty pod uwagę.

Uderzenia wodne spowodowane kondensacją pary wtórnej
Gdy kondensat o wysokim ciśnieniu jest odprowadzany do kolektora w którym znajduje się przechłodzony kondensat o niskim ciśnieniu powstaje para wtórna. Jeżeli para wtórna nagle się skondensuje mogą powstać lokalne uderzenia wodne. Montaż zaworów zwrotnych nie eliminuje tego zjawiska.Uderzenia wodne spowodowane zwrotnym przepływem w pionowych rurociągach kondensatuTen rodzaj uderzeń wodny może być wyeliminowany przez montaż zaworu zwrotnego na początku pionowego rurociągu kondensatu.


 

Dodatkowe informacje. Nieprawidłowe podłączenie rurociagów


Nawet jeżeli zamontujemy zawór zwrotny to kondensat o niższym ciśnieniu nie będzie płynął do rurociągu z kondensatem o wyższym ciśnieniu.

32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy