Seria A3N ThermoDyne

Podczas rozruchu pierścień bimetalu jest zimny, i unosi dysk odwadniacza pozwalając na swobodny wypływ zimnego kondensatu oraz powietrza i gazów. Pierścień bimetalu zapobiega korkom powietrznym.

Gdy para zaczyna dopływać do odwadniacza , bimetal rozszerza się i opada po powierzchni stożkowej uwalniając dysk. Ponieważ para zaczyna szybko płynąć pod uwolnionym dyskiem powstaje strefa niskiego ciśnienia zgodnie z prawem Bernouliego . Jednocześnie para wpływając ponad dysk tworzy tam strefę wysokiego ciśnienia , które oddziałując na dysk od góry powoduje jego opadnięcie i zamknięcie odwadniacza.

Gdy do odwadniacza zacznie dopływać kondensat , spada temperatura powodują skroplenie się pary ponad dyskiem i spadek jej ciśnienia. Jeżeli to ciśnienie będzie niższe od dolotowego dysk podniesie się otwierając zawór i wystąpi swobodny wypływ kondensatu. Gdy ponownie zacznie dopływać do odwadniacza para proces powtórzy się i odwadniacz się zamknie. Odwadniacze termodynamiczne działają w sposób cykliczny.