Wybór odwadniacza - Czynniki

Wybór odwadniacza : Współczynnik bezpieczeństwa i koszt cyklu eksploatacji.

Czym jest współczynnik bezpieczeństwa ?

  1. Szczytowa ilośc kondensatu
  2. Wartość liczbowa współczynnika bezpieczeństwa

Koszt “Życia” Odwadniacza tzw (LCC) Life cycl cost.

Czym jest współczynnik bezpieczeństwa ?

Podczas doboru odwadniacza jest to współczynnik wykorzystywany do określenia jego wymaganej wydajności. Pozwala wprowadzić strefę bezpieczeństwa, dla warunków które przekraczają nominalne obliczone założone wartości. Przewidywana ilość kondensatu powinna być zawsze przeliczona o zalecany współczynnik bezpieczeństwa.

Poniżej zalecane podstawowe wartości współczynnika bezpieczeństwa w zależności od typu odwadniacza.

Wpływ na współczynnik bezpieczeństwa mają dwa główne elementy: szczytowa ilość kondensatu oraz szybkość reakcji na zmiany wydajności.

Współczynniki bezpieczeństwa są podawane indywidulanie przez producentów odwadniaczy.

Szczytowa ilość kondensatu

Szczytowa lub maksymalna ilość kondensatu może być większa od średniej ze względu na kilka czynników.  Zimne urządzenie podczas rozruchu może generować znacznie większe ilości 
kondensatu niż podczas normalnej pracy. Ilość kondensatu może również znacznie wzrastać, gdy np. dla procesów wsadowych dostarczana jest nowa, zimna porcja wsadu.

Dla odwadniaczy na rurociągach przesyłowych awaria jednego z odwadniaczy i jego zablokowanie powoduje większe obciążenie następnego odwadniacza.

Wartość liczbowa współczynnika

Producenci odwadniaczy podają wartości współczynników od 1,5 do 5 lub więcej. Zależą one od cech konstrukcyjnych odwadniaczy, charakterystyk zużycia ich elementów, ważności aplikacji itp.

Wartości kondensatu podane w kartach technicznych są obliczane bazując na ciągłym odprowadzaniu kondensatu, dla odwadniaczy pracujących cyklicznie (on/off) takich jak dzwonowe lub termodynamiczne należy przewidzieć większy współczynnik, aby skompensować kwestie zbierania się kondensatu pomiędzy cyklami pracy.

Ponadto część producentów zaleca większe wartości współczynnik, aby stosowane były większe średnice kryz odwadniacza i tym samym maiły większą odporność na zanieczyszczenia. Dla porównanie odwadniacza pływakowe które odprowadzają kondensat w sposób ciągły wymagają współczynnika bezpieczeństwa tylko 1.5

Współczynnik bezpieczeństwa pozwala również kompensować zmienne warunki pracy związane np. z mniejszą różnicą ciśnień co bezpośrednio wpływa na jego wydajność. Przyczyną może być min. wzrost przeciwciśnienia lub praca w warunkach rozruchu.

W tych powodów bardzo ważne jest stosowanie zaleceń producentów odnośnie wartości współczynnika bezpieczeństwa podczas obliczania wymaganej wydajności co zapewni odpowiednią wydajność odwadniacza dla danej aplikacji.

Koszt cyklu “Życia” odwadniacza Trap Life Cycle Cost (LCC)

Odwadniacze są nieodzownym elementem systemów pary i powinny być dobierane ze względu na koszt „Życia” odwadniacza z angielskiego (Lfie Cycle Cost) a nie ceny jego zakupu, aby wybrać optymalne i najtańsze rozwiązanie dla całego okresu eksploatacji. Oznacza to, że koszt zakupu jest tylko jednym z czynników branych pod uwagę w procesie decyzyjnym dotyczącym jego zakupu. Należy uwzględnić również pozostałe składniki kosztów eksploatacyjnych takich jak koszty obsługi, montażu, wymiany oraz koszty operacyjne związane z ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi.

Szybkie zużycie elementów wewnętrznych takich jak gniazdo odwadniacza może prowadzić do powstania strat pary, a w konsekwencji do konieczności jego wymiany. O czasie wymiany decyduje zwykle analiza kosztów wymiany w relacji do zwiększonych kosztów eksploatacyjnych lub innych start związanych z awarią odwadniacza. Trzeba również pamiętać, iż część odwadniaczy posiada tzw.  przeciek eksploatacyjny, który jest zgodny ze specyfikacją odwadniacza. Takie konstrukcje odwadniaczy mogą być eliminowane w fazie projektowej.

Poniżej pokazano przykład wpływ kosztów „Życia” odwadniacza na jego wybór. Dla porównania mamy dwa rodzaje odwadniaczy A i B. Model A ma wyższą cenę zakupu i dłuższą żywotność od modelu B.

Poniżej pokazujemy przykładowy koszt „Życia” odwadniacza na przestrzenie 9 lat. Zakładamy, że odwadniacze pracują 24 godziny na dzień , 365 dni w roku oraz że koszt jednej tony pary wynosi około 20$. Koszt zakupu odwadniacza A wynosi 300 USD a odwadniacza B 100$. Po 9 latach uwzględniając opisane wyżej czynniki całkowity koszt „Życia” odwadniacza wynosi dla modelu A – 1180 USD , a dla modelu B – 3060 USD wliczając koszty zakupu i wymiany odwadniacza w roku 4 i 7. Mimo znacznie niższej ceny zakupu która często brana jest jako główny czyynik wyboru podczas zakupu w rzeczywistości wybierając tańszy model B płacimy na przstrzeni 9 lat 2.4 raza więcej niż za droższy model odwadniacza A

Koszty „Życia” odwadniacza jako porównanie Modelu A i Modelu B

Ogólnie z zakupami urządzeń takich jak odwadniacze jest jak z widokiem góry lodowej. Widzimy tak naprawdę tylko jej niewielką część, która wystaje z wody podczas gdy jej większa część znajduje się pod wodą. Podobnie jest z zakupem odwadniaczy….Widzimy ceny zakupu podczas gdy koszty eksploatacji , wymiany  , procesu zakupu są niewidoczne ale w efekcie i tak je ponosimy.

32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy