Czy mój odwadniacz puszcza parę

Czy mój odwadniacz puszcza parę ?

Czy zastanawiali się Państwo nad pojawiającymi się oparami na wylocie z odwadniacza ? Mogą one oznaczać żywą parę lub parę wtórną z odparowania kondensatu. Poniżej postaramy sie przybliżyć temat aby rozróżnić te dwie sytuacje.

Żywa pary czy Para wtórna

Żywa para jest niewidzialna, więc gdy odwadniacz puszcza parę żywą na krótkim odcinku na wylocie z odwadniacza para jest prawie przezroczysta i wydostaje się z relatywnie dużą prędkością i siłą. Jeżeli opary pojawiają się bezpośrednio na wylocie z odwadniacza i mają mniejszą prędkość najprawdopodobniej jest to para wtórna.  Kontrola działania odwadniacza pozwoli określić z którą sytuacją mamy do czynienia.

Is My Trap Leaking Live Steam?

Jeżeli kondensat odprowadzany do atmosfery prawie zawsze towarzyszy mu obłok pary wtórnej

 

Skąd bierze się para wtórna ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondensat płynie w instalacji pod wyższym ciśnieniem niż atmosferyczne, i gdy jest odprowadzany do atmosfery części odparowywuje na skutek różnicy ciśnień i zawartej w niem energii. Zajwisko to nazywa się powstawaniem pary wtórnej.

Is My Trap Leaking Live Steam?

Animacja powstawania pary wtórnej podczas wypływania kondensatu przez kryzę w odwadaniczu

Ze względu na różnicę ciśnień i tym samym różnice w energii gorącego kondensatu odprowadzanego przez odwadniacz para wtórna powstaje na skutej jego odparowania. Pojawiająca się para wtórna (prędkośc i siła) różni się od żywej pary gdyż jeżeli odwadniacz przepuszcza parę to większość wypływającego czynnika na wylocie z odwadniacza jest prawie niewidoczna i posiada dużą energię wypływu. Natomiast para wtórna zwykle występuje w niewielkim procencie w stosunku do masy kondensatu wypływającego z odwadniacza.

Kiedy pary wtórnej jest za dużo ?

Para wtórna może pojawić się w większej ilości gdy kondensat znajduje się pod wyższym cisnieniem. Para wtórne posiada około 1500 większą objętość od kondensatu stąd podczas rozprężania kondensatu o wysokim ciśnieniu ilości pary wtórnej mogą być znaczne.

Przykład:

Jeżeli odwadniacz odprowadza 10 kg/h o ciśnieniu 10 barg do atmosfery ilość generowanej pary wtórnej wyniesie 1.6 kg/h. Objętość wyniesie około 2.7 m3 (Więcej niż dwie duże wanny) . Gdy para wtórna skrapla się powstają kłeby oparów które mogą posiadać spore objętości. Należy pamietać że nie jest to przeciek pary tylko para z odparowania kondensatu.

Wizualizacja prawidłowej pracy odwadniacza.

Odprowadzanie gorąego kondensatu przez odwadniacz z pływakiem swobodnym.

Is My Trap Leaking Live Steam?

Po krótce , dobrze pracujący odwadniacz ze względu na powstawanie pary wtórnej może wydawać się że puszcza parę podczas gdy jest to tylko para wtórna. Animacja pokazuje jak zmieniają się ilości pary wtórnej w zależnosci od zmieniającej się ilości kondensatu o wysokim ciśnieniu. Dla pewności można przeprowadzić test odwadniacza. 
 

Dodatkowe uwagi 

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje odwadniaczy (np bimetaliczne) mogą odprowadzać kondensat w znacznym przechłodzeniu, co ogranicza lub czasami eliminuje powstawanie pary wtórnej. Jednakże dla odwodnień rurociągów lub parogrzejek wysokotemperaturowych nie jest to zalecan gdyż , ze względu na fakt iż temperatura kondensatu musi spaść przed odprowadzeniem może dochodzić to cofania się kondensatu zamiast natychmiastowego jego odprowadzenia. Dlatego dla takich aplikacji aby zapewnić pewność odwodnienia i bezpieczeństwo zaleca się odwadniacza z natychmaistowym odprowadzaniem kondensatu.