Przeciwciśnienie

Co to jest przeciwciśnienie ?


Myśląc o odwadniaczu lub zaworze przeciwciśnienie jest ciśnieniem które występuje bezpośrednio po stronie wylotowej zaworu lub odwadniacza. Innymi słowy przeciwciśnienie jest ciśnieniem wylotowym z odwadniacza lub zaworu. Różnica pomiędzy ciśnieniem na wejściu do odwadniacza i na jego wyjściu jest określane jako różnica ciśnień na odwadniaczu, która ważna przy jego doborze.

Jeżeli kondensat jest dostarczany bezpośrednio do atmosfery , za odwadniaczem nie powstaje przeciwciśnienie

Trap Back Pressure
Nawet , jeżeli kondensat jest dostarczany bezpośrednio do atmosfery ale za odwadniaczem kondensat musi przepływać przez szereg kolan i zmian kierunku powoduje to powstanie przeciwciśnienia.

Trap Back Pressure

Jeżeli kondensat jest podnoszony następuje powstanie przeciwciśnienia, które zależne jest od wysokości słupa kondensatu.|
1 m podniesienia daje około 0.1 bar przeciwciśnienia.

Trap Back Pressure

Jeżeli w rozprężaczu do którego odprowadzany jest kondensat wzrasta ciśnienie, ma to bezposredni wpływ na wielkość przeciwciśnienia za odwadniaczem.
 

Trap Back Pressure

Wpływ przeciwciśnienia na wydajność odwadniacza


Jeżeli ciśnienie dolotowe pozostaje stabilne, a rośnie przeciwciśnienie zmniejsza się różnica ciśnień na odwadniaczu. Wydajność odwadniacza rośnie ze wzrostem różnicy ciśnień i maleje z jej spadkiem.

 

Dopuszczalne przeciwciśnienie


Przeciwciśnienie nie tylko ma wpływ na wydajność odwadniacza, ponieważ istnieje również pojęcie maksymalnego dozwolonego przeciwciśnienia.
Dopuszczalne przeciwciśnienie jest maksymalnym ciśnieniem po stronie wylotowej odwadniacza, przy którym odwadniacza pracuje normalnie, i jest podawane jako procent ciśnienia wejściowego. Generalnie wzrost przeciwciśnienia ma wpływ na pracę odwadniacza.
Co dokładnie dzieje się gdy wzrasta przeciwciśnienie ? W wielu konstrukcjach odwadniaczy przeciwciśnienie oddziaływuje siłą, która działa w kierunku otwarcia zaworu. Jeżeli ciśnienie dolotowe pozostaje stabilne, a przeciwciśnienie wzrasta siła otwierająca zawór odwadniacza wzrasta. W niektórych typach odwadniaczy może prowadzić to do utraty możliwości zamykania się odwadniacza i pozostaje on otwarty.

 

Różnice w dopuszczalnym przeciwciśnieniu


Dla przykładu , dopuszczalny poziom przeciwciśnienia dla odwadniaczy termodynamicznych wynosi od 50 do 80% w zależności od konstrukcji. Oznacza to że jeżeli ciśnienie dolotowe wynosi 1 MPa g , przeciwciśnienie musi być mniejsze od 0.5 do 0.8 MPa g. Z drugiej strony, odwadniacze z pływakiem swobodnym , mogą pracować przy przeciwciśnieniu przekraczającym 90%. Dla naszego przykładu oznacza, że dla ciśnienia wejściowego 1 MPa g , przeciwciśnienie bez problemu może przekraczać 0,9 MPa g.

Jak widzimy, dopuszczalny poziom przeciwciśnienia zmienia się w zależności od rodzaju odwadniacza dlatego podczas doboru oprócz sprawdzenia wydajności, należy zwrócić uwagę na maksymalne przeciwciśnienie jaki może wystąpić w danej instalacji.
Jeżeli modernizujemy układ parokondensatu dla jego odzysku, to musimy sprawdzić wpływ wzrostu przeciwciśnienia na pracę istniejących odwadniaczy zarówno pod kątem możliwości pracy przy danym przeciwciśnieniu, ale również pod kątem zmiany ich wydajności.