Korki parowe i powietrzne

Czym są korki parowe i powietrzne ?

Czy w swojej instalacji doświadczyłeś spadku temperatury, który był trudny do wytłumaczenia ? Czasami występuje zjawisko gdy kondensat nie jest odprowadzany przez odwadniacz, mimo że jest on sprawny. Zjawisko to nazywamy "korkiem parowym" gdy jest to powodowane przez parę lub "korkiem powietrznym" gdy jest to spowodowane powietrzem lub innym niekondensującym się gazem.

Mechanizm w obydwu przypadkach jest taki sam , para lub powietrze dopływa do odwadniacza przed kondensatem i blokując jego napływ i powodując zamknięcie się odwadniacza.

Odwadniacz jest automatycznym zaworem który odprowadza kondensat bez strat pary , dlatego gdy dopływa do niego para zamyka się. Na pierwszy rzut oka sytuacja jest prawidłowa , jednakże jak pokazano na ilustracji poniżej kondensat nie może dopłynąć do odwadniacza który jest zamknięty , i jego odprowadzanie jest wstrzymane. System parowy nie może w tej sytuacji działać prawidłowo i efekt ten jak już wspomnieliśmy nazywany jest "korkiem parowym". Gdy to samo zjawisko występuje na skutek dopływu powietrza nazywamy to zjawisko "korkiem powietrznym" i kondensat nie jest odprowadzany.


Przyczyny tego zjawiska mogą być podzielone na dwie kategorie :

1) Problem w układzie rurociągu dolotowego do odwadniacza, który powoduje że kondensat nie napływa swobodnie do odwadniacza.

2) Do odwadniacza dopływa mieszanina pary i kondensatu.

Rozwiązanie problemu może być różne w zależności od przyczyny. W dalszej części omówimy je bardziej szczegółowo ale zasadniczo dzielą się na dwa typy :

Jeżeli przyczyna należy do kategorii (1) , konieczne jest korekta rurociągu dolotowego do odwadniacza tak aby umożliwić swobodny napływ kondensatu i przemieszczanie się pary i powietrza.
Jeżeli przyczyna należy do kategorii (2), należy zastosować odwadniacz z opcjonalnym zaworkiem, który powoduje powstanie małego by-passu, co z kolei zapewnia odprowadzanie małych ilości pary bezpośrednio do strony wylotowej odwadniacza.

Efekt blokowania się pary narasta stopniowo i raczej samoistnie nie zniknie. Dodatkowo , chociaż efektywność cieplna urządzenia spada , trudno jest określić przyczynę gdyż odwadniacz który doświadcza korka parowego jest gorący i nie występuje jego ochładzanie się.

 

Przyczyny i sposoby eliminacji


Istnieje klika głównych przyczyn powstawania korków parowych. Sposoby ich eliminacji różnią się w zależności od przyczyny ich powstawania. Korki powietrzne są eliminowane przez dodatkową rurkę wyrównawczą lub odpowietrznik. Kilka typowych przyczyn i sposobów ich naprawy pokazano poniżej :


 
32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy