Separatory serii DCS

 

Para lub powietrze dopływa do separatora w którym następuje , jej zawirowanie w specjalnej konstrukcji supercyklonie. Powstałe siły odśrodkowe powodują osiadanie drobin kondensatu pary lub powietrza na ściankach i zbiranie się w dolnej części separatora gdzie wbduowany odwadniacz z pływakiem swobodnym zapewnia jego odprowadzania bez strat pory lub powietrza. Separator posiada wbudowaną siatkę filtra dla wyłapywania większych zabrudzeń. Separatory cyklonowe serii DCS posiadają bardzo wysoką jakośc separacji około 98-99% w szerokim zakresie przepływów.