GT-10 Power trap

Gdy kondensat napływa do odwadniacza przez dolotowy zawór zwrotny pływak sie podnosi , a powietrze i opary wydostaja sie przez zawór wydmuchowy.

Gdy pływak podnosi się otwiera moduł odwadniacza i jeżeli ciśnienie P1> Pb (przeciwciśnienia)  , kondensat jest swobodnie odprowadzany. Praca jako typowy odwadniacz.
W przypadku gdy ciśnienie dolotowe P1 jest niższe od przeciwciśnienia Pb , kondensat ma zbyt niskie ciśnienie żeby zostać odprowadzony przez moduł odwadniacza i z tego powodu
poziom kondensatu w odwadniaczu rośnie i pływak jest podnoszony wyżej do jego górnej pozycji. Gdy osiagnie górną pozycję ukłąd migowy powoduje zamknięcie zaworu odpowietrzającego
i otwarcie zaworu dolotowego pary pompującej.
Ciśnienie pary powoduje wypchanie kondensatu i opadnięcie pływaka który w dolnym położeniu przełączy z powrotem zawory wydmuchowy i dolotowy pary i cykl sie powtórzy.