Odwadniacze z pływakiem swobodnym serii JX

Odwadniacze stosowane do urządzeń z ciagłym odprowdzaniem kondensatu, szerokim zakresie ilości kondensatu oraz wymogiem odprowadzania powietrza podczas rozruchu oraz normalnej pracy.

Odwadniacze serii JX mogą być montowane w różnego rodzaju urządzeniach wykorzystującyh parę wodną jako czynnik grzewczy. Ten model zapewnia szeroki zakres wydajności od 100 kg/h do kilkudziesięciu ton na godzinę powodując, iż jest to najczęściej stosowana serii odwadniaczy frimy TLV

Dodatkowo oferuje kompaktową budowę , odprowadzanie kondensatu w sposób ciągły oraz szerokim zakresie wydajności. Dzięki wbudowanemu odpowietrznikowi serii X-element zapewnia wyjątkowe własności odpowietrzające oraz automatyczny przedmuch.

Najważniejsze cechy odwadniaczy dla urządzeń procesowych

Ograniczenie czasu rozruchu dzięki szybkiemu odprowadzeniu powietrza 

Gdy odpowietrznik X-element jest zimny, jego zawór jest całkowicie otwarty unosząc się poonad gniazdo 3.5 mm , szybko odprowadzając powietrze 3,7 raza efektywniej niż odpowietrznik bimetaliczny w poprzedniej wersji J3N. Dodatkowo skraca czas rozruchu urządzenia odporwadzając powietrze do 6ºC poniżej temperatury nasycenia, co w poprzedniej wersji J3N nie było możliwe. 

Porównanie czasów rozruchu 

Warunki testu :
Pojemność kotła : 100 litrów (z płaszczem grzewczym)
Ogrzewany czynnik : woda 25ºC
Czynnik grzewczy : Para 0.2 MPa g

Porównanie wydajności odpowietrzania

25ºC (Zimne powietrze)                              80°C (Gorące powietrze)

Warunki Testu :
Ciśnienie pracy 0.1 MPa g 

 

Kombinacja odwadniacza z pływakiem swobodnym odprowadzającym w sposób ciągły kondensat z odpowietrznikiem X-element polepsza wymianę ciepłą 

W odwadniaczach z pływakiem swobodnym wielkość otwarcia zmienia się w zależności od ilośći napływyjącego kondensatu tzn pływak podnosi się lub opada zapweniająć odprowadzanie kondensatu w sposób ciągły i brak zalegania kondesnatu w urządzeniu. Odpowietrznik termostatyczny X-element bardzo szybko raguje na obecność gorącego powietrza i je odprowadza. Ta synergia tych dwóch efektów zapewnia optymalną wymianę ciepła w urządzeniu wymiennikowym. 

Porównanie efektywności grzania 

Warunki testu :
Ciśnienie pracy : 0.8 MPa g 

 

X-Element - Odpowietrznik termostatyczny 

Układ termostatyczny X-element składa sią z zaworu oraz menbran które przekazują siłę pochodzącą od cieczy termicznej. Gdy dopływa do niego para wodna , zawór jest zamknięty. Gdy zaczyna dopływać kondesnat lub powietrze oraz inne gazy zawór jest otwarty. X-elelemnt odprowadza również powietrze gorące , co jest niemożliwe w przypadku ukłądów bimetalicznych. Związane jest to z chartakterystyką czynnika termicznego. 

Ciecz termiczna podobnie jak woda jest cieczą w danym ciśnieniu i temperaturze , i kiedy temperatura wzrasta powyżej temperatury nasycenia następuje jej odparowanie. Ciecz termiczna odparowuje zmieniając się w gaz w temperatrurz o 6oC (22oC dla odpowietrzników) niższej od temperatury w której zaczyna odparowywaĆ woda. Kiedy jest otoczony parą wodną ciecz termiczna odparowuje , co powoduje wzrost ciśnienia oddziaływującego na membrany i powoduje że zawór jest zamknięty. 

Dla kontrastu , gdy X-element jest otoczony czynnikiem o niskiej temperaturze (może to być kondensat lub powietrze albo niekondesnujące się gazy) ciecz termiczna pozostaje cieczą i nie wystepuje dodatkowe ciśnienie naciskające na membranę i zawór jest otwarty.. 

 

Normalna praca Elementu-X 

Free Float® Steam Traps for Process Use

X-element jest tak skonstruowany, aby zapewnić otwarcie zaworu nawet w przypadku pęknięcia membrany.

Cecha awarii w stanie otwartym (pęknięcie membrany A ) 

Free Float® Steam Traps for Process Use

Jeżeli odwadniacz ulega awarii , może one spowodować ,iż zawór odwadniacza będzie otwarty (puszcza parę) lub zamknięty powodując zaleganie kondensatu w urządzeniu. Jeżeli urzadzenie nie może być natychmiastowo wyłączone aby wymienić lub naprawić ma wpływ na efektyw ność wymiany ciepła. i możę doprowadzić do strat produktu. Z drugiej strony jeżeli awarii występuje w stanie otwartym, urządzenie dalej pracuje prawidłowo . Unikalna cecha "awarii w pozycji otwartej" powoduje że mimo iż zawór po awarii membrany osiada na gnieździe para i kondensat może przpeływać przez otwór w zaworze zamykającym . 

 

Pływak swobodny : Najbardziej niezawodne rozwiązanie dla różnego rodzaju procesów

Free Float® Steam Traps for Process Use

Ciągłe odprowadzanie kondensatu 


Free Float® Steam Traps for Process Use

Swobodny pływak podnosi się i opada w zależności od ilości napływającego kondensatu , automatycznie dostosowująć otwarcie zaworu i odprowadzając kondensat w sposób ciągły. Dzięki temu mamy pewność że kondensat nie będzie zalegał w urządzeniu. 

Eliminuje straty pary 

Ponieważ poziom kondensatu w odwadniaczu znaduje się powyżej pewnego poziomu i kondensat jest odprowadzany w sposób ciągły. Nawet gdy kondensat nie dopływa , precyzyjne pływak zapewnia szczelne zmaknięcie zaworu. Dzięki temu minimalizujemy straty pary podczas pracy.

Idealny dla układów ze zwrotem kondensatu 
W odwadniaczach z płyawkiem swobodnym siły działające na pływak od strony dopływu kondensatu oraz przeciwciśnienie działają w przeciwnych kierunkach , dlatego mogą pracować nawet do 90% przeciwciśnienia. Dzięki temu idealnie nadają się dla instalacji z powrotem kondensatu. DLa kontrastu odwadniacze termodynamiczne mogą pracować tylko do wartości przeciwciśnienia od 50 do 80% gdyż ciśnienia działają w tym samym kierunku. 

Odporny na zużycie erozyjne 

Skonstruowany tak aby być maksymalnie odpornym na zuzycie posiada takie cechy jak : tylko jeden element ruchomy - pływak bez jakiegokolwiek mechanizmu dźwigniowego. Kanał odprowadzający kondensat o dużym przekroju i zwiększonej grubości ścianek z 3 do 5 mm oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Ciągłe odprowadzanie kondensatu : Szybkie usuwanie powietrza oraz gazów

Animacja działania 

 

Gdy odwadniacz jest zimny (zanim para dopływa do urządzenia) , element termostatyczny X-Element pozostaje w pozycji otwartej. Dzięki temu gdy zaczyna dopływać para , powietrze i kondensat są szybko odprowadzane ułatwiając rozruch.
Gdy powietrze i zimny kondensat są już odprowadzone , para dopływa do odwadniacza powodują zamknięcie termostatu. Gorący kondensat który dopływa do odwadniacz jest odprowadzany przez główny zawór.
Gdy gorące powietrze dopłynie do odwadniacza , następuje otwarcie termostatu na skutek niewielkiego spadku temperatury i odprowadzenie powietrza. Po odprowadzeniu powietrza ukłąd termostatyczny znowu się zamyka.
                   

Stosowany w wielu gałęziach przemysłu

PETROCHEMICZNY

 
 •       Wyparki
 •       Koncentratory
 •       Wymienniki
 •       Reaktory
 •       Grzanie zbiorników
CHEMICZNY

 
 •       Suszarki bębnowe
 •       Osuszacze stożkowe
 •       Koncentratory
 •       Kadzie
 •       Wyparki acetonu
 •       Kotły oczyszczające
 •       Reaktory
SPOŻYWCZY

 
 •       Kotły warzelne
 •       Wymienniki płytowe
 •       Myjki
 •       Sterylizatory
 •       Wyparki acetonu
 •       Kotły oczyszczające
 •       Reaktory
PAPIERNICZY

 
 •       Tekturnice
 •       Podgrzewacze
 •       Bębny
 •       Prasy
 •       Cylindry typu JANKEE
 •       Maszyny papiernicze
GUMOWY

 
 •       Prasy
 •       Prasy kształtowe
 •       Wulkanizatory
 •       Będny
 •       Walce kalandra
   
HUTNICZY

 
 •       Piece do wytapiania
 •       Zbiorniki wstepnej obróbki
 •       Zbiorniki grzewcze cieczy
            przeciwrdzewnej
   
TEKSTYLNY

 
 •       Bębny suszące
 •       Zbiorniki farbiarek
 •       Podgrzewacze powietrza
 •       Bębny ugniatające
   
DRUKARSKI

 
 •       Bębny suszące
 •       Pianka ugniatająca
 •       Podgrzewacze głowic drukarskich
 •       Powlekacze
   

 

 Oraz wiele innych jak : Energetyczny , Budowlany , Transportowy itp