Reduktory z wbudowanym separatorem

Dane eksploatacyjne potwierdzające wieloletnią pracę

Trwałość zaworów serii COS

Czas pracy w latach

 

DLACZEGO ZAWORY COSPECT SĄ TAK TRWAŁE ?

Firma TLV przestudiowała różnego rodzaju przypadki awarii zaworów, i ich analiza pokazała że główną przyczyną występowania awarii zaworów redukcyjnych były zanieczyszczenia oraz wytrącenia kamienia. Zabrudzenia oraz wytrącenia kamienia dostają się do elementów wewnętrznych zaworu takich jak tłok , gniazdo czy zawór główny , będąc najczęstszą przyczyną awarii lub szybszego zużycia elementów wewnętrznych.

Odpowiedzią na to było skonstruowanie zaworu COSPECT, który posiada wbudowane 3 dodatkowe funkcje :

* Filtr
* Separator
* Odwadniacz

W pierwszym etapie filtr zatrzymuje zabrudzenia oraz większe wytrącenia kamienia. Pozostałę małe cząstki wytrąceń są separowane przez separtor oraz odprowadzane przez odwadniacz. Zapobiega to dostawaniu się wytrąceń kamienia do elementów wewnętrznych zaworu, takich jak tłok czy zawór główny i ma tak duży wpływ na zwiększenia trwałości i niezawodności zaworu na skutek gromadzenia się tych wyrtąceń na częściach ruchomych zaworu.

 COSPECT® - Troublefree Pressure Reducing Valves

Kamień lub inne wytrącenia mogą osadzać się na wewnętrznych powierzchniach tłoka , i mogą doprowadzić do zablokowania się zaworu.

W drugim etapie następuje separacja i usunięcie drobin kondensatu.
Badania pokazały , że jedną z głównych przyczyn awarii zaworów oraz ich trwałości jest erozja gniazda głównego spowodowana uderzaniem drobin kondensatu w jego powierzchnię. Dzięki wbudowanemu separatorowi oraz odwadniaczowi kondensat jest usuwanu praktycznie eliminując erozję gniazda. 

 COSPECT® - Troublefree Pressure Reducing Valves

Dodatkowo , COSPECT odprowadza kondensat , który zakumulował się w rurociągach dolotowych przed zaworem redukcyjnym podczas odstawienia instalacji , dzięki czemu nie ma on wpływu na pracę zaworu. 

Jak widać , COSPECT jest produktem opracowanym aby rozwiązać problemy związane z tradycyjnymi zaworami redukcyjnymi. Kombinacje 3 nowych technologii
1) Separatora odśrodkowego SCE
2) Specjalnego tłoka o profilu kulistym
3) Odwadniacza z pływakiem swobodnym (SST)

Wszystko to w jednym zaworze pozwoliło na uzyskanie wyjątkowej jakości pracy oraz niezawodności.

 COSPECT® - Troublefree Pressure Reducing Valves

Sekcja redukcji ciśnienia

 

 

Sekcja separatora i filtra

 

 

 

Sekcja odwadniacza

 

 

 

 

32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy