Ciśnienie cząstkowe - cz. 3

ODPROWADZANIE POWIETRZA:


Jak odpowietrzać urządzenia wymiennikowe

Para dopływająca do wymiennika wypycha powietrze, i rozpoczyna się proces wymiany ciepła. Bardzo ważną rzeczą jest, aby powietrze zostało całkowicie usunięte. Szczególną uwagę należy zwrócić gdy mamy do czynienia z bardziej złożonymi urządzeniami w których mamy do czynienia z rurami syfonowymi , gdyż powietrze ma tendencję do zbierania się w tych miejscach. Nawet jeżeli odwadniacz ma bardzo dobre własności odpowietrzające i powietrze jest odprowadzane przez odwadniacz są miejsca w których zbierające się powietrze nie zostanie odprowadzone. W tych przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowietrzników. Odpowietrzniki dla pary są zaworami automatycznymi które działają w podobny sposób jak odwadniacze termostatyczne reagując na różnicę temperatur pary i powietrza . Powietrze będzie skutecznie odprowadzone jeżeli takie odpowietrzniki zostaną zamontowane w miejscach w których powietrze może się zbierać.

Jak odprowadzane jest gorące powietrze ?

Powyższa dyskusja poruszała problem usuwania powietrza podczas rozruchu , ale rozważmy sytuację obecność gorącego powietrza w czasie normalnej pracy. Czasami zdarza się, że proces uzdatniania wody zasilającej kocioł nie usunął całkowicie tlenku węgla oraz innych gazów, co powoduje że są dostarczane razem z parą do urządzeń. Powietrze to jest ogrzewane przez parę do wysokich temperatur , i jeżeli nie zostanie usunięte zaburzy proces wymiany ciepła. Zastosowanie odpowietrznika, który usunie to powietrze da zauważalne rezultaty.
Otwarcie odpowietrznika typu bimetalicznego jest mniej lub bardziej stałe, i z tych powodów nie jest odpowiedni do odprowadzania gorącego powietrza. W przypadku odpowietrzników termostatycznych, które otwierają się przy temperaturze niższej o określoną ilość stopni Celsjusza od temperatury nasycenia , gorące powietrze jest odprowadzane niezależnie od zmian ciśnienia pary.

Odpowietrznik do pary wodnej

 

  • Animacja działania odpowietrznika termostatycznego serii LA21

Podczas rozruchu urządzenia , element termostatyczny X znajduje się w pozycji otwartej i powietrze jest szybko odprowadzane, co znacznie skraca czas rozruchu. Gdy do odpowietrznika dopłynie para wodna , nastąpi jego natychmiastowe zamknięcie. Odpowietrznik pozostaje w pozycji zamkniętej tak długo jak temperatura pary w jego pobliżu jest bliska temperatury nasycenia. Zbierające się powietrze w pobliżu odpowietrznika powoduje spadek temperatury pary i następuje otwarcie elementu termostatycznego X.

  • Odpowietrzniki termostatyczne - X elelmetWykres pokazujący działanie elementu termostatycznego X

W przypadku elementu termostatycznego serii X , temperatura otwarcia/zamknięcia dostosowuje się zmieniającego się ciśnienia. Z tego powodów nie wymagają dodatkowej nastawy , zapewniając możliwość odporwadzania nawet gorącego powietrza. Element X działa szybko zapobiegając ewentualnym stratom pary.Jak widać, proces odpowietrzania trzeba rozpatrywać w sposób złożony tzn uwzględniający konstrukcję urządzenia wymiennikowego i często wymaga zainstalowania dodatkowych odpowietrzników powietrza.

 

 

32 281 45 01
0
Formularz kontaktowy